Зв’язки з громадскістю


Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації з запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається за формою, що має містити наступне:

1) ім’я, прізвище, по батькові (або найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документу щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту у письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши у запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку власник інформаційної бази даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні дані не підлягають наданню, з зазначенням підстав, визначених у відповідному нормативно-правовому акті.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

  Зразки запитів на отримання доступу до публічної інформації: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0629-11   Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи:

для юридичних, фізичних  осіб та об’єднань громадян – Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, за адресою: вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93411