Усеукраїнська науково-практична конференція з проблем національно-патріотичного виховання «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді»30 листопада 2017 року в Луганському ОІППО відбулась Усеукраїнська науково-практична конференція з проблем національно-патріотичного виховання «Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді», яка поводилась відповідно до плану роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Консорціуму закладів післядипломної освіти, Українського відкритого університету післядипломної освіти, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на виконання завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді 20162020 роки.

Мета конференції: об’єднати зусилля вчених та практиків різних регіонів навколо проблеми патріотичного виховання дітей і молоді; визначення нових підходів формування громадянського ставлення до соціально-політичних процесів, що відбуваються в Україні; окреслити психолого-педагогічні основи проектування розвитку особистості, здатної бути відповідальною за долю свого народу і своєї країни.

Участь у конференції взяли науково-педагогічні та педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної освіти та закладів вищої освіти, працівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівники й педагоги різних освітніх ланок, працівники психологічної служби системи освіти.

Конференцією були передбачені очні та заочні заходи. У заочних заходах взяли участь 35 осіб м. Києва, Запорізької, Донецької та Луганської областей, до очних заходів долучились близько 120 осіб. Тези та презентації учасників розміщені на сайті ЛОІППО за посиланням http://loippo.edu.ua/konferentsiya/511-useukrainska-konferentsiia-z-natsionalno-patriotychnoho-vykhovannia/2317-tezi-ta-prezentatsiji. За кількістю надісланих заявок щодо участі в конференції можна констатувати велику активність освітян, їхню громадянську позицію, зацікавленість у вирішенні завдань патріотичного виховання дітей і молоді.

Конференція розпочалась роботою секцій, на яких було репрезентовано досвід педагогічних працівників щодо психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання:

  • «Психолого-педагогічне проектування військово-патріотичного виховання української молоді»;
  • «Формування громадянської свідомості в навчально-виховному процесі»;
  • «Взаємодія державних, освітніх, культурних і громадських організацій та родини щодо виховання патріота-громадянина»;
  • «Психологічний супровід національно-патріотичного виховання»;
  • «Ефективні засоби формування патріотизму як особистісної та суспільної цінності».

Після закінчення роботи секцій учасники зібрались для підведення підсумків конференції та обміну враженнями. До освітян звернулась проректор з наукової роботи Луганського ОІППО Ольга Касьянова, кандидат педагогічних наук, доцент, яка зазначила, що реформування освітньої галузі, зокрема загальної середньої освіти, передбачає виконання надзвичайно важливого завдання – виховання патріота-громадянина, який у повсякденному житті приносить користь суспільству, а у випадку загрози національній безпеці готовий стати на захист. «Цьогорічна Всеукраїнська науково-практична конференція, на жаль, проходить в умовах уже тривалого військового конфлікту на сході, і наша з вами мета – об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів навколо проблеми патріотичного виховання дітей і молоді», – зауважила Ольга Касьянова.

До учасників звернулась начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Наталія Сагіна, яка відзначила значну активність педагогічних працівників області у вирішенні завдань національно-патріотичного виховання дітей і молоді, вказала, що виховання патріотичної молоді залежить саме від свідомої позиції педагогів, їхнього емоційно-почуттєвого ставлення до Батьківщини.

Завідувач кафедри історії, суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Кондратенко звернув увагу учасників конференції на впровадження демократичних принципів у роботу закладів освіти, адже через демократичний підхід відбувається формування в особистості громадянської позиції.

Представивши напрацювання та окресливши перспективи подальшої роботи, учасники всеукраїнської конференції прийняли резолюцію, з якою можна ознайомитись за посиланням https://drive.google.com/file/d/15fuaX56iKDZDhQb_sGk-FfqXNdAu3tKM/view?usp=sharing.