«Асоціація освітян Луганщини» – початок діяльності21 січня 2017 року відбулося засідання членів громадської організації «Асоціація освітян Луганщини». На захід був запрошений Юрій Стецюк, директор Департаменту освіти і науки Луганської ОДА.

Головним питанням засідання педпрацівників регіону було переобрання керівника громадської організації. Шляхом відкритого голосування одноголосно було обрано голову «Асоціації освітян Луганщини» Артюшенка Володимира Івановича, директора НМЦ ПТО в Луганській області. На засіданні затвердили Статут організації, обрали членів Правління та секретаря.

Метою створення Асоціації є сприяння розбудові національної системи освіти в Луганській області як важливого засобу творення української держави.

Основні завдання Асоціації полягають у сприянні взаємодії між закладами освіти, недержавними організаціями та суспільством; здійсненні аналізу стану й перспектив розвитку освіти Луганської області, її законодавчого, нормативно-правового, фінансового та методичного забезпечення; зацікавленні ідеєю реформування освіти якомога ширших громадських кіл регіону; внесенні пропозицій з питань поліпшення якості освіти в Луганській області; сприянні обміну інформацією про нові освітні технології, моделі й теорії між педагогічними працівниками та громадськістю регіону; наданні консультацій з актуальних питань упровадження нової української школи; налагодженні зв’язків з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (у тому числі міжнародними) для консолідації освітян та науковців з метою включення України до процесу створення єдиного європейського наукового й освітнього простору; участі в розробленні міжнародних, загальнодержавних, регіональних програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів до підготовки педагогічних працівників, поліпшення якості освіти; вплив на адаптацію та формування єдиного інформаційного освітнього простору в Луганській області; сприянні роботі з удосконалення системи підвищення кваліфікації та професіоналізму педагогічних працівників регіону.