ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ


Ліцензування та атестація

Закон України «Про професійний розвиток працівників»

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Закон України «Про професійний розвиток працівників»

Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187

Постанова КМУ «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23.12.2015 № 1109

Постанова КМУ «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003 № 1380

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту» від 03.06.1999  №956

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20.01.1998  №65

Постанова КМУ «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» від 12.02.1996 №200

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» від 30.01.2015  № 67

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визнання таким, що втратив чинність наказ МОН від 17.06.2013 № 772» від 06.03.2015 № 251

Наказ Міністерства праці та соціальної політики  України, Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві» від 27.12.2006 №500/861

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів» від 24.12.2003  №847

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві» від 26.03.2001 №127/151

Лист Міністерства освіти і науки України «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» від 13.03.2017 №1/9-149

Лист Міністерства освіти і науки України «Про набуття чинності з 1 січня 2017 року Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 27.02.2017 №1/9-111

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» від 24.02.2017 №1/9-107

Лист Міністерства освіти і науки України керівникам наукових установ, вищих і професійно-технічних навчальних закладів від 21.02.2017 №1/9-91

Лист Державної регуляторної служби України «Щодо змін до Закону України «Про Ліцензування видів господарської діяльності» від 17.02.2017 №1006/0/20-17

Лист Міністерства соціальної політики України «Про атестацію окремих професій в атестованих професійно-технічних навчальних закладах» від 07.11.2016  №1/9-584

Лист Міністерства соціальної політики України «Про підвищення якості і ефективності професійного навчання на виробництві» від 13.01.2016  №374/0/14-16/021