Відбулась обласна науково-практична інтернет-конференція   «STEM-освіта: можливості та виклики»30 березня 2023 року відбулась обласна науково-практична інтернет-конференція «STEM-освіта: можливості та виклики» в межах Усеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2023».

Для участі в заході зареєструвались приблизно 1000 освітян не лише Луганської області, а й інших областей України. Це науково-педагогічні й педагогічні працівники та керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної), вищої та післядипломної освіти, фахівці органів управління освітою, працівники центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Організаторами конференції є: Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Луганська обласна мала академія наук.

Модератором пленарного засідання, у якому взяли участь  400 освітян, виступила Ольга Касьянова, заступник директора з наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент. Вона  розповіла про мету конференції, яка полягає в об’єднанні зусиль освітян на шляху до реформування та  забезпечення якості освіти, упровадження STEM-технологій у систему роботи закладів освіти Луганської області; обговоренні актуальних питань організації освітнього процесу та професійного розвитку педагогічних працівників; пошуку ідей та можливостей для розвитку STEM-освіти в сучасних умовах роботи з дітьми різних вікових категорій. 

Зі словами привітання до учасників звернувся Юрій Завалевський, перший заступник директора  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних  наук, професор. Привітала освітян також Катерина Безгинська, заступник голови Луганської обласної державної адміністрації, яка звернула увагу на складнощі роботи закладів освіти області в ці непрості часи, а також на силу й дух освітян, які попри все долучились до роботи конференції, щоб обмінятися досвідом, почути про можливості та рішення щодо STEM-навчання.  На початку пленарного засідання виступила  Ірина Василашко, завідувач сектору відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вона висвітлила значне коло питань щодо найважливіших методично-організаційних аспектів розвитку STEM-освіти в закладах освіти. 

Зацікавленість учасників конференції викликав виступ Наталії Чепурної, ректора комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», доктора філософії, доцента. Її виступ був присвячений можливостям використання STEM-хабів як центрів змішаної освіти, що є відповіддю на виклики сьогодення в контексті реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти).

Далі виступив Олександр Козленко, співробітник Українського центру оцінювання якості освіти, щодо компетентнісного вектора STEM-освіти, напрямків роботи педагогів з формування  STEM-компетентностей здобувачів освіти.

Під час пленарного засідання значна увага була приділена питанням упровадження STEM-освіти в Новій українській школі. Питанню «STEM як інтегруюча основа системи навчання в 5–6 класах» був присвячений виступ Тетяни Засєкіної, заступника директора, головного наукового співробітника відділу STEM-освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук. 

Питанням актуальності STEM-освіти для підготовки сучасних фахівців у системі вищої освіти були присвячені виступи Наталії Мацай, декана факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидата сільськогосподарських наук, доцента, й Ольги Губської, заступника декана факультету природничих наук з навчальної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Про основні напрями STEM-навчання в закладах освіти Луганщини розповіла Олена Буряк, завідувач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, координатор із розвитку STEM-освіти в області, кандидат педагогічних наук, доцент.

Робота конференції продовжилась на трьох секціях.

На секцію «STEM-технології в роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку» були запрошені  керівники та педпрацівники початкових класів ЗЗСО та ЗДО, освітяни закладів обласного підпорядкування, фахівці органів управління освітою. На секції обговорили особливості організації  STEM-уроків у початковій школі,  дослідницький потенціал STEM-освіти в програмі «Інтелект України», LEGO-конструювання,  методику STREAM-проєктів у ЗДО. Модератор секції – Ольга Кечик, завідувач кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук.

На секції «Упровадження  STEM-освіти в базовій та старшій школі» були присутні керівники, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти, фахівці ЦПРПП, фахівці органів управління освітою. Були обговорені  питання  впровадження STEM-освіти в умовах пандемії та воєнного стану,  освітнього середовища STEM-лабораторії МАНЛаб, використання обладнання STEAM-лабораторії на уроках інформатики, фізики та  біології, упровадження STEM-освіти в дистанційний освітній процес Нової української школи тощо. Модератор секції – Олена Буряк, завідувач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, координатор із розвитку STEM-освіти в області, кандидат педагогічних наук, доцент.

У роботі секції «STEM-навчання в закладах позашкільної освіти» взяли участь керівники, педагогічні та науково-педагогічні працівники  ЗПО. На засіданні обговорено досвід  реалізації STEM-освіти в Центрі науково-технічної творчості молоді «Сфера»   м. Києва, інтеграції STEM-освіти в позашкільний освітній простір Сумщини, проєктного навчання в закладах позашкільної освіти, онлайн-інструментів з робототехніки, застосування винахідницьких задач та упровадження STEM-освіти в дослідно-експериментальній роботі МАН тощо. Модератор секції – Сергій Жерліцин, заступник директора з науково-педагогічної роботи Луганського ОІППО.

Нині кожен педагог боронить освітній фронт України, тому ми маємо працювати над професійним удосконаленням, адже наша зброя – це знання. Сподіваємось, що кожний учасник конференції знайшов багато цікавих ідей, нових можливостей та актуальних рішень щодо впровадження STEM-освіти у власній професійній діяльності.