Відбулась Усеукраїнська онлайн-конференція «Національно-патріотичне виховання в системі роботи закладів освіти: досягнення, проблеми, рішення»26 листопада 2020 року в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулась Усеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Національно-патріотичне виховання в системі роботи закладів освіти: досягнення, проблеми, рішення». Захід пройшов за сприяння та підтримки Міністерства освіти і науки України, Інституту проблем виховання НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Консорціуму закладів післядипломної освіти, Українського відкритого університету післядипломної освіти, Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

Модератором конференції виступила Ольга Касьянова, заступник директора з наукової роботи Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.

Директор Департаменту освіти і науки Луганської ОДА Юрій Стецюк привітав учасників, наголосивши на тому, що національно-патріотичне виховання дітей і молоді є одним з пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, уміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України. Очільник департаменту зокрема зазначив, що Луганська область на високому організаційному рівні та за великої активності й зацікавленості всіх учасників провела протягом 2018–2020 років заходи щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України.

Пленарне засідання відкрила Катерина Журба, головний науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, д-р пед. наук, старший науковий співробітник, з доповіддю «Концептуальні засади формування національно-культурної ідентичності школярів у сучасних умовах».

Далі питання тенденцій національно-патріотичного виховання в сучасних реаліях висвітлила Тетяна Гавлітіна, заступник директора з НПР Рівненського ОІППО, канд. пед. наук, доцент. Оновлення держави неможливе без змін у системі освіти, саме тому тему «Підвищення кваліфікації та професійної компетентності вчителів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді» для своєї доповіді визначила Ольга Касьянова, заступник директора з наукової роботи Луганського ОІППО, канд. пед. наук, доцент.

Завідувач кафедри філософії освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України канд. пед. наук Ольга Просіна окреслила проблему громадянсько-патріотичного виховання особистості в умовах пограниччя.

Напрями патріотичного виховання та їх реалізація в системі роботи закладів освіти були ключовими в доповіді Сергія Неділька, директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.

Феномен квазіпатріотизму в сучасному українському суспільстві окреслив та проаналізував Микола Журба, професор кафедри управління освітою Луганського ОІППО, д-р філос. наук, професор. Завершила пленарну частину доповіддю «Соціально-історичний аспект формування патріотизму» Олена Короткова, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, канд. іст. наук.

Робота всеукраїнської конференції тривала далі на 4-х секціях:

  1. Медіаграмотність молоді як засіб національно-патріотичного виховання (для вчителів предметів соціально-гуманітарного циклу). Модератори: Олена Короткова, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, канд. іст. наук; Ірина Хайло, методист кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО.
  2. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами сучасних цифрових технологій (для вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики). Модератори: Олена Буряк, завідувач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, канд. пед. наук; Ольга Кечик, старший викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання Луганського ОІППО, канд. пед. наук.
  3. Формування національної ідентичності особистості в закладах позашкільної освіти (для керівників та методистів закладів позашкільної освіти). Модератори: Лариса Михайлова, в. о. завідувача кафедри управління освітою Луганського ОІППО, канд. пед. наук, доцент; Світлана Лазарєва, методист кафедри управління освітою Луганського ОІППО.
  4. Формування національно-патріотичної свідомості учнів засобами українського образотворчого мистецтва (для вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво»). Модератори: Віта Байдик, старший викладач кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, канд. псих. наук; Валентина Мартинова, методист кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО.

Представивши свої напрацювання та окресливши перспективи подальшої роботи, учасники заходу ухвалили резолюцію, зі змістом якої, а також з усіма матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національно-патріотичне виховання в системі роботи закладів освіти: досягнення, проблеми, рішення» можна ознайомитись на сайті Луганського ОІППО за посиланням: http://www.loippo.edu.ua/events/conferences/materials/5647-materiali-vseukrajinskoji-naukovo-praktichnoji-konferentsiji-natsionalno-patriotichne-vikhovannya-v-sistemi-roboti-zakladiv-osviti-dosyagnennya-problemi-rishennya-26-11-2020.