Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення посади директора Рубіжанського індустріально – педагогічного фахового коледжуМісце знаходження закладу: вулиця Померанчука, 28, місто Рубіжне, Луганська область, 93009.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як 5 років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Прийом документів претендентів здійснюється протягом двох місяців з дня розміщення на офіційному вебсайті Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації (далі–Департамент)  оголошення.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

1) заяву на ім’я директора Департаменту про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (також у заяві претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради коледжу);

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3×4 сантиметри;

3) автобіографію та резюме;

4) копії документів про вищу освіту;

5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст.1656);

6) довідку про наявність або відсутність судимості;

7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

8) копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;

9) копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у встановленому порядку;

10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

11) копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;

12) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я директора Департаменту, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

13) проєкт стратегії розвитку коледжу;

14) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Департаментом або нотаріально.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Документи претендентів приймаються Департаментом за адресою: вул. Вілєсова, 10, ІІ поверх, кім.11, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93411, (у робочі години: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00 години, п’ятниця з 8.00 до 15.45 години, перерва з 12.00 до 12.45 години).

Особи, які уповноважені надавати інформацію про конкурс та приймати документи претендентів для участі у конкурсі: Єловська  Тетяна Анатоліївна, Хіль Наталія Михайлівна; телефон для довідок: (0652) 5 48 73, електронний адрес: osvita.loda.kadry@ukr.net