Досвід організації дистанційного навчання у Кризькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Марківської селищної ради Луганської областіЗ 2016-2017 навчального року в Кризькій ЗОШ І-ІІІ ступенів упроваджено дистанційне навчання для учнів 9 і 10 класу із непідконтрольних територій. З 2017-2018 навчального року уже створено три групи 9-11 класів. В наступних навчальних роках відкрили окремі класи з дистанційною формою навчання – 9, 10, 11 клас з метою здобуття базової та повної загальної середньої освіти.Для ефективної організації дистанційного навчання необхідне системотехнічне забезпечення,  яке забезпечує одночасне й узгоджене функціонування всіх зазначених вище систем та, яке б оптимально поєднувало усі інструменти вебкомунікацій.

Вебсередовище дистанційного навчання «ЕЛЕКТРОННА ОСВІТНЯ СИСТЕМА Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»  (http://kryzke.ues.net.ua), яке створено на базі платформи mobiSchool (розробник Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальний освітній простір «АКЦЕНТ», генеральний директор Карташова Л.А.), забезпечує взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання в синхронному режимі, під час якого всі учасники одночасно перебувають у вебсередовищі дистанційного навчання та доступі до навчальних матеріалів в асинхронному режимі.  

Зазначена система розроблена на основі електронного освітнього ресурсу «Універсальний освітній простір «Акцент»», який за висновком Науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України схвалено до використання у навчальних закладах (лист ІМЗО 02.06.2016 №2.1/12-Г-287).”

Протягом декількох років команда ТОВ «Акцент» всебічно підтримує наш заклад освіти щодо організації дистанційного навчання:

 • Створено персональне навчальне середовище «ЕЛЕКТРОННА ОСВІТНЯ СИСТЕМА Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» (http://kryzke.ues.net.ua), яке функціонує із застосуванням відкритого й загальнодоступного web-інструментарію платформи mobiSchool.
 • Забезпечено функціонування та обслуговування освітньої системи Кризької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 • Організовано навчання педагогів в опануванні методики викладання навчальних предметів дистанційного навчання з використанням ІТ-технологій та інструментів програмного продукту за допомогою майстер-класів роботи в електронному кабінеті вебсередовища, курсової підготовки з питань дистанційного навчання за допомогою інформаційних технологій.
 • Закріплено координатора ТОВ «Акцент» для оперативної взаємодії і розширення можливостей, з яким ми можемо швидко реагувати на поточні питання організаційного характеру.

 

Використання електронної освітньої системи mobiSchool засвідчено Сертифікатом ТОВ «Акцент».

MobiSchool призначена для підтримки навчального процесу за його традиційної класно-урочної організаційної форми, зокрема забезпечення його неперервності, організації ефективного дистанційного навчання для здійснення дистанційної освіти. 

 

Для навчального закладу система електронної підтримки дистанційного навчання дає широкі можливості для учасників навчально-виховного процесу: власний електронний освітній простір; забезпечення та підтримка неперервності в навчанні; мотивація сучасної молоді до отримання знань.

 

Для кожного класу створено віртуальний кабінет, який містить сторінки електронного навчального кабінету: «Аудиторії», «Розклад занять», сторінки кабінету «Домашнє завдання», «E-mail», «Тестування», «Журнал».

Ці інструменти електронної платформи дають можливість організовувати навчальний процес за дистанційною формою навчання у різних формах: навчальні заняття (лекції, уроки, консультації), самостійні роботи, контрольні завдання, проектна діяльність тощо.

 

Процес навчання побудований на взаємодії вчителя і учня: діти перебувають на відстані  за своїми комп’ютерами і в той же час присутні на уроці. Онлайн – урок проходить у вебсередовищі дистанційного навчання в режимі спілкування в реальному часі, в режимі передачі інформації шляхом завантаження матеріалів з поличок в аудиторіях, передачі інформації на електронну пошту. Для кожного уроку відведений свій час. Вчитель вітається з учнями, пише тему уроку, викладає на поличку матеріали до уроку, з якими учні працюють протягом заняття. Викладач і учень у реальному часі спілкуються за темою уроку: опрацьовують теоретичний матеріал, розв’язують задачі, обговорюють проблеми з того чи іншого навчального матеріалу. Це дуже зручно та економно відносно часу та паперових носіїв. Важливо те, що діти мають доступ до навчальних матеріалів у режимі 7/24, бо матеріали уроку залишаються в електронному середовищі і з ними можна працювати в будь-який зручний час.

 

Впровадження дистанційного навчання забезпечує рівний і неперервний доступ до якісної освіти дітей із непідконтрольних територій, створює умови для їх успішної соціалізації, сприяє підвищенню мотивації до навчання, розвитку креативного мислення, дозволяє зекономити навчальний час. Така організація освітньої діяльності психологічно-адаптована для дітей, так як вони під час процесу навчання знаходяться в звичному оточенні; спілкування та доступ до інформації відбувається в режимі «учень – web-портал – вчитель», який є психологічно – комфортним для сучасного інформаційного покоління.

 

Інноватика освітньої технології показує шляхи модернізації зміни змісту освіти. Електронне навчання не зводиться до простої заміни “паперових” носіїв інформації електронними. Інформаційно-комунікаційні технології поєднують процеси вивчення, закріплення і контролю засвоєння навчального матеріалу, особистісно орієнтують процес навчання, зменшуючи фронтальні види робіт і збільшуючи частку індивідуально-групових, пошукових форм і методів навчання.

 

Педагогам така форма організації навчання також дає можливість вдосконалювати інформаційні компетентності і опанувати технології створення  електронних продуктів, які  корисні для дітей, їх батьків та колег. Ця діяльність є поштовхом до саморозвитку і самореалізації  за межами шкільної освіти, до зміни традиційних форм організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства. Також для вчителя  електронна система  дає можливості зберігати і накопичувати власні матеріали будь-якого формату в електронному вигляді і, відповідно, мати до них доступ у будь-який час і в будь-якому місці.

 

Система підтримки дистанційного навчання дає широкі можливості використовувати різні методи збору інформації для аналізу та оцінювання якості надання освітніх послуг:

 • спостереження за ходом онлайн-уроку та освітнім середовищем у режимі реального часу;
 • аналіз навчального контенту, результативності освітньої діяльності – в будь-який зручний час і з будь-якого місця;
 • взаємовідвідування уроків і взаємонавчання колег у режимі онлайн;
 • розділ статистики дозволяє вести облік робочого часу вчителів.

 

Завдяки таким методам внутрішньої системи забезпечення якості освіти ми маємо змогу:

 • підвищувати рівень освітніх послуг;
 • забезпечувати академічну доброчесність та довіру до результатів здобутих знань;
 • удосконалювати систему оцінювання учнів, діяльності педагогів;
 • здійснювати зворотній зв’язок з учасниками навчального процесу.

 

З метою забезпечення доступності освіти, на основі особистісно-орієнтованого підходу, з урахуванням індивідуальних побажань здобувачів освіти (діти з непідконтрольних територій, внутрішньо переміщені особи)  в Кризькій загальноосвітній школі також організовано екстернатну форму навчання. Для ефективної організації екстернатної форми навчання впроваджуємо в  практику використання цифрових технологій та інструментів Google.Інформаційними майданчиками для бажаючих здобути освіту за державними стандартами стали:

сайт нашої школи (http://kryzke-school.lg.sch.in.ua/),

група «Кризька ЗОШ І-ІІІ ступенів» (https://www.facebook.com/groups),

групи в месенджерах, розсилки e-mail.

Завдяки організації дистанційної та екстернатної форми  навчання дітей із непідконтрольних територій створено умови для здобуття базової та загальної середньої освіти. Здобувачі освіти наполегливо опановують навчальний матеріал, успішно складають державну підсумкову атестацію за базовий рівень та державну підсумкову атестацію за рівень повної освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Деякі з них отримали документи з відзнакою та нагороджені за високі досягнення у навчанні Золотими та Срібними медалями.

Впровадження дистанційного навчання в закладі освіти, використання вебресурсу дистанційного навчання «ЕЛЕКТРОННА ОСВІТНЯ СИСТЕМА Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»  (http://kryzke.ues.net.ua) та екстернатної форми навчання сприяло удосконаленню організації освітнього простору закладу освіти.

 • Усі педагоги, які працюють з учнями на відстані, забезпечені ноутбуками завдяки спонсорській допомозі.
 • У кінці 2016 року Кризька ЗОШ І-ІІІ ступенів отримала 20 комп’ютерів за рахунок угоди між урядами України та Китайської Народної Республіки, що дало можливість удосконалити ІТ-компетентності педагогів та оптимізувати роботу в вебсередовищі дистанційного та екстернатного навчання.
 • У червні 2018 року за підтримки органів місцевого самоврядування (Марківська районна рада, Кризька сільська рада) вирішено найбільш проблемне питання навчального закладу: Кризьку ЗОШ І-ІІІ приєднано до провідного швидкісного Інтернету та обладнано шкільну WI-FI-мережу.
 • На початку нового 2018-2019 навчального року введено в дію другий кабінет інформатики.

 

У Кризькій ЗОШ І-ІІІ ступенів впровадження дистанційного та екстернатного навчання зорієнтовано насамперед на таку категорію учнів, які проживають на непідконтрольній території Луганської області.

Кризька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів перша  у Луганській області  створила умови та надала можливість здобувачам освіти із непідконтрольних територій  навчатись за дистанційною формою навчання в режимі онлайн із застосуванням комп’ютерно-орієнтованого середовища навчального закладу на платформі mobischool «ЕЛЕКТРОННА ОСВІТНЯ СИСТЕМА Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» .

 

Для педагогів робота в дистанційному форматі з дітьми з непідконтрольних територій – це потужна мотивація для професійного зростання, для набуття нових ІТ-компетентностей. За  словами  У.Черчіля: «Марно говорити: «Ми робимо все, що можемо». Треба зробити те, що необхідно!» ми зробили те, що необхідно для швидкого вміння адаптуватись, змінюватись, вчитись, прямувати назустріч викликам сучасного життя. Дистанційне навчання в умовах карантину під час пандемії коронавірусу – це адаптація набутого досвіду, методичних наробок, педагогічніх знахідок для організації діяльності учнів, які навчаються за денною формою і вимушені були працювати дистанційно в кризових умовах.

 

Практичними здобутками в організації освітнього простору за різними формами, зокрема за дистанційною та екстернатною, ми з задоволенням ділимося з колегами під час семінарів, конференцій, зустрічей.

 • Доброю традицією нашого закладу з 2015 року є участь у Міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти» та Міжнародних форумах «Інноватика в сучасній освіті» про що засвідчено Дипломами за активну участь та впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.
 • Досвід організації дистанційного навчання «Електронне середовище Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області» був представлений на Всеукраїнському науково-практичному семінарі  «Нова українська  школа в багатовекторному інформаційному просторі». Захід проводився Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» за підтримки Національної академії педагогічних наук України в рамках VIII міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» та  міжнародної виставки “WorldEdu”.
 • Свої здобутки в організації дистанційного навчання ми презентували у виступі «Упровадження дистанційної форми навчання в сільській школі» під час IX Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» в  номінації «Інтеграція змісту освіти як світова тенденція розвитку освітніх технологій».
 • Участь у тренінгах, вебінарах та Міжнародних конференціях з питань впровадження дистанційної освіти для непідконтрольних територій за ініціативи Фонду «Відкрита політика» відкриває широкі можливості для удосконалення системи роботи з різними категоріями здобувачів освіти.

 

Соціальний ефект – важливий аспект нашої освітньої діяльності з дітьми з непідконтрольних територій. Упровадження дистанційного, екстернатного навчання забезпечує рівний і неперервний доступ до якісної освіти для даної категорії дітей, створює умов для їх успішної соціалізації. Учні, які навчаються в нашому закладі, мають високий рівень мотивації, прагнуть здобути якісну освіту за державними стандартами, успішно складають зовнішнє незалежне оцінювання, планують продовжити навчання в ВНЗ України, мають чітку громадянську позицію. Вчителі усвідомлюють, що ці учні – це інтелектуальний потенціал нашої держави. Всебічна підтримка дітей під час навчального процесу, педагогічний, психологічний супровід дозволять учням успішно здобути загальну середню освіту та продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та інших держав.

 

Практика Кризької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської  селищної ради Луганської області  в організації дистанційного й змішаного навчання в кризових умовах на основі використання е-інструментів показує технологічні можливості для розвитку освітнього простору,  впливає на професійний розвиток педагогів та набуття ними нових компетентностей, надає і розширює доступ до якісної освіти здобувачів освіти різних категорій.