Конкурс на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у державних і комунальних закладах освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу Луганської області, у 2021 році  1. Організатором конкурсу на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у державних і комунальних закладах освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу Луганської області, у 2021 році (далі – конкурс) є Департамент освіти і науки облдержадміністрації (далі – організатор).

 

  1. Конкурс проводиться відповідно до прогнозованої потреби щодо фахівців з вищою (фаховою передвищою) освітою педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу області, визначеної виконавчими органами сільських або селищних рад та узагальненої організатором (додається).

 

  1. У конкурсі можуть взяти участь особи:

з базовою середньою чи повною загальною середньою освітою або випускники закладів загальної середньої освіти поточного року – на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному у прогнозованій потребі;

які здобули освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або освітній ступінь молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) і планують продовження навчання за умови можливості його закінчення у передбачений строк – на місця, де передбачений строк підготовки фахівців за педагогічними спеціальностями відповідає строку, визначеному у середньостроковій потребі.

 

  1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, особисто пред’являє оригінал паспорта громадянина України та подає такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком до Порядку та умов проведення конкурсу на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у державних і комунальних закладах освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу Луганської області (далі – Порядок та умови), затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації                            від 16.02.2021 № 63, зареєстрованим Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Харків) 22.02.2021 за № 7/187;

2) копію паспорта громадянина України;

3) копію документа державного зразка про освіту та додатка до нього (для випускників закладів загальної середньої, фахової передвищої або вищої освіти) або копію табеля успішності за І півріччя поточного навчального року, завірену керівником закладу загальної середньої освіти, у якому продовжує навчання особа (для випускників закладів загальної середньої освіти поточного року);

4) копію документа, що підтверджує місце реєстрації або фактичне проживання;

5) копії документів, що підтверджують участь у всеукраїнських інтелектуальних та професійних змаганнях.

 

  1. Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті облдержадміністрації.

 

  1. Конкурс проводиться з 05.04.2021 до 23.04.2021.

 

  1. Адреса, за якою здійснюється приймання документів для участі у конкурсі: вул. Вілєсова, 10 (каб. 35, 2 поверх), місто Сєвєродонецьк, Луганська область.

За додатковою інформацією звертатися до організатора за телефоном: +380999734951.


Додаток до Порядку та умов проведення конкурсу (підпункт 1 пункту 8).

Порядок та умови.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.02.2021 № 63.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.02.2021 № 112.