ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ – ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ оголошує повторний конкурс на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської областіНайменування і місцезнаходження закладу освіти Кремінська обласна спеціальна школа

(вул. Піддубна, будинок 18, місто Кремінна, Кремінський район, Луганська область, 92900)

Сватівська обласна спеціальна школа (вул. Успенська, будинок 67, місто Сватове, Сватівський район, Луганська область, 92600)
Сєвєродонецька обласна санаторна школа

(вул. Донецька, будинок 1, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400)

Найменування посади та умови оплати праці Директор закладу  загальної середньої освіти.  

Посадовий оклад встановлюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.

Надбавки, доплати та премії встановлюються  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та контракту.

Кваліфікаційні вимоги

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів

Для участі у конкурсі кандидати особисто подають такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу  з 08.00 год. до 17.00 год. за адресою:

вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, кімната 11.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість  

Конкурсний відбір на посаду керівника закладу загальної середньої освіти здійснюється за результатами:

перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону, Закону України «Про освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Інформація про дату, час та місце проведення етапів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації додатково.

Прізвище, ім’я, номер телефону особи, яка уповноважена приймати документи для участі у конкурсі

Хіль Наталія,  050 661 66 71