Міжнародні виставки «Сучасні заклади освіти» та «World Edu» відбудуться 15-17 березня 2018 року в м. Києві15-17 березня 2018 р. відбудуться Дев’ята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Сьома міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13).

Організатор: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» за своїм фаховим і науковим рівнем, змістовністю ділової програми з найбільш актуальних і важливих питань галузі освіти, чисельністю учасників усіх ланок освіти та кількістю відвідувачів є найбільш рейтинговою та широкомасштабною в Україні.

          У програмі виставок:

 • Презентація закладів освіти України, наукових установ, органів управління освітою, закордонних навчальних закладів, міжнародних представництв.
 • Презентація досвіду співпраці з закордонними закладами освіти, дослідницькими центрами, науковими спільнотами та практики реалізації освітніх і науково-технічних проектів.
 • Презентація сучасних засобів навчання, обладнання, меблів, продуктів, проектів, програм і рішень для впровадження в освітню практику.
 • Обговорення ефективних шляхів підвищення якості освіти, розвитку національних і міжнародних освітніх проектів на конференціях, семінарах, круглих столах, презентаціях, майстер-класах, воркшопах, відкритих уроках, експертних дискусіях, дискусійних панелях.
 • Інформування учнів, майбутніх абітурієнтів, студентів і їх батьків про умови прийому до навчальних закладів в 2018 році, можливості та переваги навчання в Україні та за кордоном.
 • Вручення переможцям конкурсів виставки Гран-Прі, золотих, срібних і бронзових медалей, дипломів, сертифікатів.

Виставки працюватимуть 15-16 березня 2018 р. – 10:00 – 18:00; 17 березня 2018 р. – 10:00 – 16:00.

Відвідати виставки http://www.vsosvita.com.ua/index.php/uk/to-visitors/invitation-to-the-exhibition

Взяти участь http://www.vsosvita.com.ua/index.php/uk/to-participants/book

З питань участі, відвідування та партнерства звертайтесь в ОРГКОМІТЕТ:

Компанія «Виставковий Світ»

Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07

Тел.моб.: +38 067 656-51-89

E-mail: expo@vsvit.com.ua

Шановні колеги!

15-17 березня 2018 р. відбудуться головні події освітньої галузі України – Дев’ята Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018» та Сьома Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва.

Організатор: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України (лист МОН України № 1/11-12618 від 01.12.2017, лист НАПН України   № 2-7/225 від 14.11.2017).

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» за своїм фаховим і науковим рівнем, змістовністю ділової програми з найбільш актуальних і важливих питань галузі освіти, чисельністю учасників усіх ланок освіти та кількістю відвідувачів є найбільш рейтинговою та широкомасштабною в Україні.

Мета виставок – об’єднати зусилля учасників освітнього процесу в пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти, розвитку національних і міжнародних освітніх проектів і програм, узагальнити та поширити кращий інноваційний досвід освітньої та наукової діяльності, сприяти розширенню перспективних форм міжнародного співробітництва, обговорити шляхи реалізації завдань сучасного етапу реформування національної освіти, продемонструвати педагогам і фахівцям новітні засоби навчання, обладнання для предметних кабінетів, проекти, програми та рішення для вдосконалення освітнього процесу. Студентам, учням та їх батькам допомогти обрати майбутній фах, надати індивідуальні консультації щодо особливостей вступу, програм навчання, напрямів підготовки та спеціальностей, проходження практики, розвитку інфраструктури, можливостей навчання та працевлаштування в Україні та за кордоном.

Програмою виставки передбачено проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій, майстер-класів, воркшопів, відкритих уроків, експертних дискусій, педагогічних коучингів, дискусійних панелей за участю керівників, провідних фахівців і науковців Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, практичних працівників галузі освіти та представників закордонних навчальних закладів, агенцій, міжнародних представництв, а також випускників, учнів, батьків і широкої громадськості.

Учасник виставки може подати на розгляд Оргкомітету одну тему конференції, семінару, круглого столу, презентації, майстер-класу, воркшопу, експертної дискусії, педагогічного коучингу, дискусійної панелі (до 45 хв.) для внесення до програми роботи не пізніше 09.02.2018 р. Після вказаного терміну пропозиції не розглядаються. У пропозиції необхідно вказати: тему; чисельність слухачів; дані про доповідачів (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, але не більше 5 осіб); питання, що обговорюватимуться; цільову аудиторію (Додаток № 4). Після проведення заходу доповідачам видається відповідний Сертифікат.

КОНКУРСИ ТА НАГОРОДИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ:

 1. Рейтинговий виставковий конкурс із нагородженням переможців Гран-Прі

«Лідер вищої освіти України»

«Лідер післядипломної освіти України»

«Лідер професійної (професійно-технічної) освіти України»

«Лідер міжнародної діяльності»

«Лідер наукової та науково-технічної діяльності»

 1. II. Відзначення вищих навчальних закладів Сертифікатом «Якість наукових публікацій» за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

III. Конкурс із тематичних номінацій із нагородженням переможців золотими, срібними та бронзовими медалями.

 

І. РЕЙТИНГОВИЙ ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС.

Учасникам рейтингового конкурсу – закладам вищої освіти Оргкомітет виставки представляє групи ранжування відповідно до ідентифікаційної класифікації:

 • Класичні університети.
 • Технічні університети.
 • Університети технологічні, будівництва, транспорту.
 • Університети педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту.
 • Вищі навчальні заклади охорони здоров’я.
 • Вищі аграрні навчальні заклади.
 • Університети економіки, фінансів, управління, підприємництва.
 • Університети права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності.
 • Вищі військові навчальні заклади.
 • Приватні вищі навчальні заклади.

Учасникам рейтингового конкурсу – закладам професійної (професійно-технічної) освіти Оргкомітет виставки представляє групи ранжування за галузевим спрямуванням:

 • Сфера послуг.
 • Агропромисловий комплекс.
 • Промисловість.
 • Будівництво.
 • Транспорт і звязок.

УМОВИ УЧАСТІ В РЕЙТИНГОВОМУ ВИСТАВКОВОМУ КОНКУРСІ.

Для участі в рейтинговому конкурсі необхідно до 09.02.2018 р. надіслати заповнені Форму №1 (для закладів вищої освіти), №2 (для закладів післядипломної освіти), №3 (для закладів професійної (професійно-технічної) освіти) на e-mail: expo@vsvit.com.ua та на адресу: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус В, офіс 1107, м. Київ, 01042, Україна. Ураховуючи специфіку окремих груп ВНЗ (охорони здоров’я, аграрних), заклади освіти заповнюють додатки №1, №2 до показників Форми №1.

Форми заповнюються на підставі офіційних показників діяльності закладів освіти. Значення показників у Формах мають відповідати даним щорічного звіту керівника про свою діяльність, який розміщений на офіційному веб-сайті. У випадку невідповідності заповнених даних, форми не розглядаються.

 

 1. II. ВІДЗНАЧЕННЯ СЕРТИФІКАТОМ «ЯКІСТЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ».

Відповідно до міжнародного рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus вищі навчальні заклади удостоюються сертифікату якості наукових публікацій відповідно до показника індекса Гірша у Scopus (h-індекс) до 10 позиції.

 

ІII. КОНКУРС З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ.

Перелік тематичних номінацій:

 1. Діяльність вищих навчальних закладів із зростання експорту освітніх послуг.
 2. Модернізація змісту професійної підготовки та перепідготовки кадрів до праці в умовах Нової української школи.
 3. Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників.
 4. Науково-методичний супровід і організаційна взаємодія органів державної влади та управління, закладів післядипломної освіти з ОТГ у створенні системи якісної освіти.
 5. Інноваційні підходи до розбудови інклюзивної освіти як умова розвитку соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами.
 6. Застосування інноваційних технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і молоді.
 7. Розробка та використання інноваційних методик змішаного навчання.
 8. Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 9. Інноваційна модель сучасного закладу професійної (професійно-технічної) освіти в контексті освітніх реформ.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ.

Учасники виставки, які бажають взяти участь у конкурсі з номінацій, подають до 09.02.2018 р. відповідну роботу. Учасник колективного стенду подає тільки одну роботу в одній із 9-ти тематичних номінацій. Матеріали обов’язково подаються в друкованому зшитому вигляді державною мовою на адресу: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус В, офіс 1107, м. Київ, 01042, Україна. Обсяг роботи – до 20 сторінок, розмір сторінки А4, розмір шрифту – 12  кегль (гарнітура Times New Roman), міжрядковий інтервал – 1,0. Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується назва номінації відповідно до інформаційного листа про конкурси та повна назва Учасника, що подає матеріали. Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не повертаються. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані в зазначений термін.

Конкурсні матеріали презентуються на стенді учасника виставки в друкованому вигляді або на електронних носіях.

Оргкомітет запрошує до участі в конкурсах і заходах виставки заклади вищої та післядипломної освіти, наукові установи, управління/департаменти освіти, навчально-методичні та науково-методичні центри; заклади професійної (професійно-технічної), дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; фонди, асоціації, виробників і постачальників засобів навчання, програм, проектів і рішень для освіти.

 

Бажаємо творчих успіхів і перемог у конкурсах

Дев’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018»!

З ПИТАНЬ УЧАСТІ ЗВЕРТАЙТЕСЬ В ОРГКОМІТЕТ:

Компанія «Виставковий Світ»

Адреса: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна

Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07

Тел.моб.: +38 067 656-51-89

E-mail: expo@vsvit.com.ua

Http://www.vsosvita.com.ua/