Обласний форум «Дошкільна освіта Луганщини: рух до інновацій»Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 29 травня 2020 року в онлайн-режимі (з використанням програми Skype for Business) відбувся обласний форум «Дошкільна освіта Луганщини: рух до інновацій» для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Захід проводився з метою обговорення питань щодо реформування дошкільної освіти в контексті ідей Нової української школи, забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками, професійного розвитку педпрацівників і поширення інноваційних практик організації освітнього процесу.

У форумі взяли участь спеціалісти Міністерства освіти і науки України, наукові та науково-педагогічні працівники наукових установ НАПН України й закладів вищої та післядипломної освіти регіону та України, керівництво й представники Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, працівники методичних служб регіону, керівники, вихователі-методисти, вихователі, практичні психологи, учителі-логопеди, музичні керівники, фізичні інструктори закладів дошкільної освіти (усього – понад 250 осіб).

Учасників форуму привітав Юрій Стецюк, директор Департаменту освіти і науки ЛОДА. Модератором форуму виступила Ірина Цимбал, директор Луганського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент. 

На пленарному засіданні були заслухані виступи Юрія Стецюка, директора Департаменту освіти і науки ЛОДА («Дошкільна освіта Луганської області: стан та перспективи розвитку»); Ольги Рейпольської, завідувача лабораторії дошкільної освіти та виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидата педагогічних наук, доцента («Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку: новий погляд»); Світлани Бадер, завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кандидата психологічних наук, доцента («Аксіологічні засади фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти»); Ольги Байєр, завідувача кафедри дошкільної освіти КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидата психологічних наук, доцента («Виховний простір закладу дошкільної освіти: сучасні практики»); Оксани Пагави, завідувача кафедри педагогіки та психології Луганського ОІППО, кандидата психологічних наук («Підготовка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти Луганщини до інноваційної діяльності в умовах сучасних соціокультурних викликів»). Свої вітання освітянам Луганщини передала й Світлана Нерянова, начальник відділу дошкільної освіти Головного управління дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України, презентація якої була присвячена тенденціям розвитку дошкільної освіти України.

Після пленарного засідання учасники форуму мали можливість приєднатись до однієї із шести секцій («Практика впровадження інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти», «Наступність дошкільної та початкової освіти», «Психологічний та соціально-педагогічний супровід розвитку дитини дошкільного віку», «Взаємодія з батьками та громадою на засадах партнерства», «Художньо-естетичний розвиток у закладі дошкільної освіти», «Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти») для обговорення здобутків, проблем і перспектив дошкільної освіти Луганщини, ознайомлення з практичними напрацюваннями педагогічної спільноти регіону.

Заслухавши й обговоривши доповіді, учасники обласного форуму «Дошкільна освіта Луганщини: рух до інновацій» ухвалили резолюцію, у якій зазначено питання, що потребують уваги, а саме: організації панельних дискусій різного рівня з метою обміну досвідом та виявлення потреб і запитів педагогічних працівників щодо необхідного науково-методичного забезпечення; виявлення, вивчення, узагальнення та популяризації новаторського досвіду з актуальних проблем управлінської, методичної і педагогічної діяльності; науково-методичного супроводу та експертизи реалізації освітніх програм і локальних освітніх проєктів; розроблення, експертизи та науково-методичного супроводу реалізації програм психолого-педагогічного супроводу сімейного виховання; взаємодії психологічних служб дошкільної і середньої освіти на засадах системності та комплексності тощо.