Оголошення про конкурс малих грантів на підтримку молодіжних платформ у Донецькій і Луганській областяхПрограма розвитку ООН (ПРООН) запрошує неурядові організацій та групи активних громадян  взяти участь у конкурсі малих грантів на підтримку молодіжних платформ у Донецькій і Луганській областях. Кінцевий термін подачі заявки – 30 квітня 2018 року.Ініціатива реалізується ПРООН за фінансової підтримки урядів Швеції та Швейцарської Конфедерації в межах Програми відновлення та розбудови миру. 

Загальна стратегія конкурсу полягає у підтримці молодіжних проектних ініціатив, що покликані налагодити діалог між соціальними групами чи громадами, що мають різні погляди на ситуацію в Україні, зокрема молодіжні ініціативи з діалогу між громадянами різних регіонів країни, переселенцями та місцевими жителями, силовими органами та особами, що постраждали від різних подій тощо.

Метою конкурсу є сприяння розвитку молодіжних діалогових  ініціатив від різного виду медіації та фасилітації до проведення діалогів між соціальними групами та громадами з різними поглядами; головними елементами ініціатив будуть питання розбудови миру та застосування існуючого досвіду для попередження загострення протистояння між різними групами населення та громадами.

Одним із засобів досягнення таких цілей конкурсу і є діяльність молодіжних платформ – місць для навчання, генерації нових ідей, проведення презентацій, майстер-класів, зустрічей та якісного відпочинку молоді. Їх діяльність організується у вигляді відкритого простору для комунікації молоді та реалізації молодіжних ініціатив, майданчика для співпраці молоді з владою, бізнесом і різними категоріями населення в цілому.

Зважаючи на те, що ключовими складовими діяльності ПРООН є залучення молоді до громадської діяльності, активізація її соціальної згуртованості, залучення до процесів прийняття рішень та управління в громадах, метою конкурсу є відбір молодіжних проектних ініціатив для подальшого фінансування згідно з правилами ПРООН, спрямованих на:

(1)   створення та підтримку інфраструктури для діалогу (діалогових молодіжних майданчиків/платформ);

(2)   відбудову довіри з місцевими жителями, з місцевою владою і представниками державних органів, з ключовими організаціями, підприємцями, лідерами думок і формування мережі «агентів змін», які інформуватимуть громаду про основні принципи діалогу та методи попередження і урегулювання конфліктів, організовуватимуть простір і логістику для проведення діалогів та співпрацюватимуть із фасилітаторами, а також моторитимуть рівень конфліктності в громаді та комікуватимуть запити на діалоги та підтримку.

Учасниками конкурсу можуть бути групи молодих активних громадян, молодіжні лідери, громадські організації, що здійснюють діяльність на території  Луганської та Донецької областей, які в установленому порядку зареєстрували проекти, попередньо затверджені рішенням відповідного органу конкурсу – Ради конкурсу.

До розгляду будуть прийняті проектні заявки, які відповідають цільовій спрямованості конкурсу та Програми відновлення та налагодження миру, орієнтовані на населення та сприятимуть:

·         удосконаленню механізмів громадської безпеки та соціальної згуртованості;

·         модернізації молодіжної інфраструктури в населених пунктах;

·         поліпшенню обізнаності в громадах щодо прав людини, методів попередження і урегулювання конфліктів тощо;

·         поліпшенню навичок молоді та усвідомленню відповідальності перед громадами як їх соціально-активних жителів;

·         поліпшенню координації між молоддю та іншими групами громадян, органами внутрішніх справ, місцевими органами влади та іншими зацікавленими сторонами в забезпеченні громадської безпеки та підвищенні рівня соціальної згуртованості;

·         підвищенню рівня доступу молоді до інноваційної соціальної інформації та механізмів підтримки її активності з різноманітних джерел.

Також до розгляду будуть прийняті будь-які інші ініціативи, доцільність яких можна обґрунтувати з точки зору зміцнення громадської безпеки та соціальної згуртованості молоді.

Рада конкурсу прийме рішення щодо фінансування відібраних ініціатив, що відповідатимуть і надійдуть на конкурс відповідно до типів проектів:

Тип проектів Обсяг фінансування, дол. США Аплікаційна форма
1-й  (А) <2 000 Додаток А
2 –й (Б) >2 000 Додаток Б

Форми проектних заявок для заповнення учасниками конкурсу

· “А” – проекти вартістю менше 2 000 дол. США, спрямовані на покращення молодіжної інфраструктури: обладнання, ремонтні роботи, придбання меблів, проведення різноманітних діалогових заходів;

Форму заявки для подання проектної ініціативи типу “А” можна завантажити тут.

· “Б” – проекти вартістю понад 2 000 дол. США, але не більше 20 000 дол. США, спрямовані на покращення молодіжної інфраструктури: обладнання, ремонтні роботи, придбання меблів і проведення різноманітних діалогових заходів.

Форму заявки для подання проектної ініціативи типу “Б” можна завантажити тут.

Фінансування конкурсу здійснюється за кошт країн-донорів, бюджетних, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Проект не містить обов’язкової вимоги щодо співфінансування, проте тим заявникам, які нададуть внесок від організації (не менше 10% від загального бюджету проекту), буде надано перевагу. Внески можуть бути як фінансовими, так і негрошовими.

Обсяги фінансування заходів з реалізації проектів активістів громад-переможців конкурсу визначаються щодо кожного проекту за згодою партнера конкурсу та з урахуванням рекомендацій Ради конкурсу під час розгляду поданих проектів.

Якщо проект відноситься до типу “Б”, організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Його визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

· необхідні для досягнення цілей і завдань проекту;

· відповідають принципу  ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

· підтверджені документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів і послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;
 • обслуговування заходів та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;  
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням.

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу/приміщень.

Кінцевий термін подачі проектних заявок – 30 квітня 2018 року.

Проектні заявки встановленої форми слід надсилати на електрону адресу координатора конкурсу: anna.borovaya@undp.org.

    Джерело: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/get-involved/smal-grants-youth-platforms-donetsk-luhansk-regions.html?cq_ck=1524468322190