Організація освітнього процесу під час тимчасового переходу на навчання з використанням дистанційних технологій16 жовтня 2020 року набуло чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 08.09.2020 № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.09.2020 за № 941/35224.

Положення передбачає, що під час дистанційного навчання обов’язково мають враховуватися інтереси учнів:

 • організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;
 • заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в навчальному процесі;
 • для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів: телефонного, поштового зв’язку, або індивідуальних консультацій з дотриманням протиепідемічних заходів;
 • організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотримання вимог санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо;
 • організація дистанційного навчання має здійснюватися у межах робочого часу педагогічних працівників закладу освіти;
 • у межах своєї автономії заклад освіти самостійно визначає механізм моніторингу і контролю якості дистанційного навчання в закладі освіти, спосіб, у який керівник закладу здійснює контроль за виконанням освітніх програм учнями та педпрацівниками, схвалює педрада.

Рекомендовано дотримуватись такого алгоритму дій під час тимчасового переходу на навчання з використанням дистанційних технологій:

Крок 1.

Провести в закладі освіти засідання педагогічної ради з питання організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.

Порядок денний засідання педагогічної ради орієнтовно може включати обговорення таких питань:

 • визначення платформи для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;
 • визначення переліку освітніх компонентів, тем освітніх програм, видів навчальних занять для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;
 • призначення особи, відповідальної за організацію та впровадження навчання з використанням дистанційних технологій в закладі освіти;
 • призначення особи (осіб), відповідальної за технічний супровід організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в закладі освіти;
 • визначення видів здійснення контролю в закладі освіти за проведенням занять з використанням технологій дистанційного навчання та оцінювання досягнень здобувачів освіти (необхідно виробити єдині підходи щодо оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти);

– організацію зворотного зв’язку із здобувачами освіти із визначенням месенджерів. При відсутності швидкісного інтернету у здобувачів освіти необхідно організувати асинхронний режим освітнього процесу з ними та використовувати необхідні онлайн-ресурси, мобільний телефонний зв’язок, а при його відсутності – поштове листування;

 • обговорення питань процесу організації та провадження освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання запланувати до розгляду на засіданнях методичних комісії, методичної та педагогічної рад закладу освіти.

Крок 2.

Видати наказ про перехід на навчання з використанням технологій дистанційного навчання у період, визначений нормативними документами органів управління освітою.

Крок 3.

Унести відповідні зміни до графіку освітнього процесу.

Крок 4.

Розробити та затвердити тимчасовий розклад занять (інструкція щодо створення розкладу уроків у Google-календарі додається).

Крок 5.

Забезпечити виконання освітніх програм відповідно до затвердженого розкладу у синхронному режимі. Фіксувати виконання навчального навантаження у журналах із позначкою «дистанційно».

З метою забезпечення швидкого доступу до необхідної інформації рекомендуємо на сайті закладу освіти у розділі «ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ» створити підрозділ «Для здобувачів освіти», в якому розмістити розклад занять (наприклад, на тиждень у Google календарі з активними гіперпосиланнями) для кожного класу окремо.

Для кожного класу створити віртуальну кімнату за допомогою онлайн-сервісів (Youtube, Google Hangouts, Meet, Duo, Zoom, Facebook Live, Myownconference, Skype Group Calls тощо). Гіперпосилання для класів додати таким чином, щоб усі вчителі, які будуть визначені в розкладі занять, змогли в режимі реального часу заходити до віртуальної кімнати (класу). Одночасно для кожного освітнього компоненту за допомогою гіперпосилань можна створити перехід до навчальних матеріалів, організованих вчителями за технологіями дистанційного навчання: завдання, матеріали до уроків, посилання на електронні версії підручників та он-лайн уроки (наприклад, канал YouTube), завдання для самостійного практичного виконання, відеоматеріали, тести тощо.

Оцінювання робіт здобувачів освіти під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання – встановлення рівня освітніх досягнень здобувачів освіти в оволодінні змістом окремої компетентності відповідно до вимог чинних освітніх програм. Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками дистанційного навчання забезпечується через передачу відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові роботи (самостійні і контрольні, перекази, зокрема й окремі тестові, компетентнісні завдання тощо), а також навчальний проєкт, заповнення таблиць, побудова схем, моделей тощо.

Результати оцінювання освітніх досягнень рекомендується повідомляти здобувачам освіти у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо). Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.

Основною метою оцінювання здобувачів освіти в умовах організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку педагога зі здобувачем. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному,  а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання здобувачам освіти підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних самостійних робіт здобувачами освіти мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.

Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки в журналі, під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження здобувачів освіти.

Доцільно для організації спільної роботи з різноманітним контентом із можливістю спільного його редагування використовувати віртуальні дошки. Ця група вебресурсів представлена такими сервісами: Padlet, Twiddla, Drow chat, CoSketch, Scrumblr, Jamboard.

Варто у своїй роботі використовувати онлайн зошити – аналог робочого зошита, який створюється в додатку Google диск. За допомогою online зошита відбувається виконання домашніх завдань та практичних робіт, формування практичних умінь, а також організація самостійної роботи здобувачів освіти, контроль їх навчальних досягнень.

Найпоширеними інструментами спілкування в дистанційному навчанні є електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, блог, соціальні мережі та месенджери, група у Viber чи Facebook, тощо.

Специфіка дистанційного навчання, що базується на цифрових технологіях, інтернет-ресурсах і послугах, впливає на способи відбору і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших методів і організаційних форм навчання. Роль вчителя полягає в тому, щоб допомогти здобувачам освіти, стимулювати їх до самостійних роздумів, відкриттів, нових поглядів на досліджуване явище, предмет. Водночас, вчитель і здобувач освіти залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі.

З метою моніторингу здійснення дистанційного навчання рекомендуємо у відділах освіти сформувати наступну інформацію:

 1. Щодо педагогічних працівників:
 • Всього педагогічних працівників у закладі;
 • Мають свій блог, сторінку тощо;
 • Кількість вчителів, які використовують Viber, WhatsApp, платформу ZOOM, googlе classroom, moodle, googlе meet, електронну пошту, інше (по кожному окремо);
 • Кількість відеоуроків відповідно до програмного забезпечення (проведених/наявних; розроблених самостійно/отриманих в Інтернет-ресурсах).
 1. По здобувачам освіти:
 • Кількість здобувачів освіти у закладі освіти;
 • З них мають стаціонарний комп’ютер або ноутбук;
 • Мають добрий інтернет-зв’язок (частковий інтернет-зв’язок або зовсім не мають інтернет-зв’язку);
 • Кількість здобувачів освіти, які мають можливість брати участь у навчанні онлайн;

Кількість здобувачів освіти, які не мають можливості навчатися у дистанційному режимі.  Для тих здобувачів освіти, які не мають можливості здійснювати дистанційне навчання, у закладі освіти організовують консультації вчителів з обов’язковим дотриманням протиепідемічних заходів.

ДОДАТОК