Особливості вступу до закладів вищої освіти у 2024 роціМіністерство освіти і науки України затвердило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році. Відповідний наказ МОН від 6 березня 2024 р. № 266 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2024 р. за № 379/41724 та опубліковано в «Офіційному віснику України» 28 березня.

Цей наказ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться заклади вищої освіти під час організації прийому вступників на навчання.

Порядок прийому містить інформацію стосовно всіх складових вступу, зокрема щодо:

обсягів прийому та обсягів державного (регіонального) замовлення;

розміщення державного (регіонального) замовлення;

строків і дат проведення всіх етапів вступної кампанії;

порядку реєстрації заяв для участі у конкурсному відборі на навчання та вступних випробуваннях для здобуття вищої освіти;

конкурсного відбору, його організації та проведення;

спеціальних умов участі у вступній кампанії;

умов переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб тощо.

Окремим додатком затверджений Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників.

Як і в попередні роки, вступ відбуватиметься за допомогою електронних кабінетів вступника, реєстрація яких розпочнеться 1 липня 2024 року.

Електронні кабінети будуть функціонувати упродовж усієї вступної кампанії – до 31 жовтня 2024 року.

Водночас є відмінності у вступній кампанії 2024 року, в порівнянні з минулим роком:

конкурсний добір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 років;

з 2024 року не проводитиметься набір вступників для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра;

вступники до закладів вищої освіти на творчі спеціальності цього року обов’язково складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), а також творчий конкурс;

НМТ містить два блоки по два предмети: три обов’язкові – українська мова, математика, історія України – і один за вибором учасника: українська література, географія, біологія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти та на основі 5-го рівня Національної рамки кваліфікацій не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;

заборонений позаконкурсний вступ, у тому числі на контракт за всіма спеціальностями і рівнями вищої освіти;

буде проведено Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) з бакалаврату. Тобто для вступників низки спеціальностей на магістратуру будуть враховуватися результати ЄДКІ;

для випускників коледжів діятиме норма — для вступу у заклади вищої освіти необхідно буде скласти НМТ або подати результати ЗНО за 2021 рік.

Детальніше ознайомитися з особливостями Порядку прийому на навчання до ЗВО можна за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-do-zakladiv-vishoyi-osviti-2024-roku/poryadok-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2024-roci

Контактні дані приймальних комісій закладів вищої освіти області доступні на їх офіційних вебсайтах:

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» https://luguniv.edu.ua/

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://snu.edu.ua/

Державний заклад «Луганський державний медичний університет» https://lsmu.edu.ua/abiturientam/pryimalna-komisiia

Луганська державна академія культури і мистецтв https://ldakm.edu.ua/

Звертаємо увагу вступників з тимчасово окупованих територій!

Вступ для здобуття вищої освіти для осіб з ТОТ регламентується Порядком прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, затвердженим наказом МОН України від 01.03.2021 № 271 (зі змінами).

З 2016 року в Україні діє спрощена система вступу для осіб з ТОТ шляхом їх звернення до освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», що надають можливість вступу без проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) на підставі освітньої декларації й вступних іспитів (співбесіди) та зарахування за квотою-2 (окремий конкурс для вступників цієї категорії).

У Порядку прийому 2024 року визначено, що квота-2 – частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти та Національної рамки кваліфікацій 5 (НРК5), місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованих територіях, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року, або тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 01 січня 2024 року і які перебувають на ній або здійснили внутрішнє переміщення з неї в календарний рік вступу.

Тобто у 2024 році фактично збережено спеціальні умови для вступу на бакалаврат абітурієнтів з ТОТ за спрощеною процедурою.