Сучасні заклади освіти1

Шановні колеги!

            17-19 березня 2016 р. відбудеться головна подія освітньої галузі України Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Третя Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13).             Організатор: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.             Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Сучасні заклади освіти» з 2010 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні. У програмі виставки:
 • Презентація закладів освіти України, закордонних навчальних закладів і міжнародних представництв.
 • Презентація досвіду співпраці з закордонними закладами освіти, практики реалізації спільних освітніх і науково-технічних проектів.
 • Презентація наукової та науково-технічної діяльності закладів освіти і наукових установ.
 • Демонстрація електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, меблів, обладнання, продуктів, програм і рішень для системи освіти.
 • Науково-практичні конференції, семінари, презентації, майстер-класи.
 • Конкурси для навчальних закладів, підприємств, школярів і студентів.
 • Вступна кампанія 2016 року в Україні та за кордоном.
Офіційний сайт виставки http://www.vsosvita.com.ua/  З питань участі у виставці, конкурсах та заходах звертайтесь в ОРГКОМІТЕТ: Компанія «Виставковий Світ» Адреса: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07 Тел.моб.: +38 067 656-51-89 E-mail: expo@vsvit.com.ua Http://www.vsosvita.com.ua  

Шановні колеги!

             17-19 березня 2016 р. відбудеться головна подія освітньої галузі України Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Третя Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13).             Організатор: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.             Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Сучасні заклади освіти» з 2010 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні. Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» за своїм фаховим і науковим рівнем, представництвом учасників усіх ланок освіти, змістовністю науково-практичної та ділової програми з найбільш важливих та актуальних питань галузі освіти та кількістю відвідувачів визнана найбільш рейтинговою та широкомасштабною в Україні. Програмою виставки передбачено проведення науково-практичних конференцій, презентацій, семінарів, круглих столів, майстер-класів за участю провідних керівників, фахівців та науковців Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та практичних працівників галузі освіти. Зокрема, «Забезпечення якості вищої освіти в умовах імплементації Закону України «Про вищу освіту» проводить Луговий В.І., перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України. «Формування сучасного освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу» проводять Супрун В.В., директор Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та Паржницький В.В., начальник відділу професійної освіти і тренінгів Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. «Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції» проводять Олійник В.В., ректор Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України та Отич О.М., директор Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. «Сучасні виховні проблеми: виклики та шляхи їх реалізації» проводить Бех І.Д., директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. «STEM – світ інноваційних можливостей» проводять Вяткіна Н.Б., директор Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та Патрикеєва О.О., начальник відділу SТЕM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. «Сучасна українська школа: стан і перспективи розвитку» проводять Ляшенко О.І., академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України та Топузов О.М., директор Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.             Навчальний заклад/підприємство – учасник виставки може подати на розгляд Оргкомітету одну тему конференції, семінару, круглого столу (до 45 хв.) для внесення до програми роботи не пізніше 12.02.2016 р. Після вказаного терміну пропозиції не розглядаються. В інформації необхідно вказати: тему; чисельність слухачів; дані про доповідачів (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, але не більше 5 осіб); питання, що обговорюватимуться; цільову аудиторію (Додаток № 4). Після проведення заходу доповідачам надається відповідний Сертифікат. Вперше!!! Для учасників виставки Оргкомітет започаткував Фестиваль презентацій творчих досягнень експериментальних шкіл України. Учаснику фестивалю надається можливість у виступі представити тему і досягнення, а також на окремих виставкових стендах в повному обсязі презентувати власні здобутки. Для участі у виступі до 12.02.2016 р. необхідно подати відповідний лист для внесення до програми роботи. Учасники Фестивалю нагороджуються Ексклюзивним Почесним Дипломом Презентації.   КОНКУРСИ ТА НАГОРОДИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ:
 1. Рейтинговий виставковий конкурс з нагородженням переможців Гран-Прі
«Лідер вищої освіти України» «Лідер міжнародної діяльності» «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» «Лідер післядипломної освіти України» «Лідер професійно-технічної освіти України»
 1. II. Відзначення вищих навчальних закладів Сертифікатом «Якість наукових публікацій» за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних Scopus.
III. Конкурс з тематичних номінацій з нагородженням переможців золотими, срібними та бронзовими медалями.   І. РЕЙТИНГОВИЙ ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС. Учасникам рейтингового конкурсу – вищим навчальним закладам Оргкомітет виставки представляє групи ранжування ВНЗ відповідно до ідентифікаційної класифікації:
 • Класичні університети.
 • Технічні університети.
 • Університети технологічні, будівництва, транспорту.
 • Університети педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та спорту.
 • Вищі навчальні заклади охорони здоров’я.
 • Вищі аграрні навчальні заклади.
 • Університети економіки, фінансів, управління, підприємництва.
 • Університети права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності.
 • Приватні вищі навчальні заклади.
Для визначення переможців конкурсу ранжування використовуються надані учасниками виставки офіційні показники діяльності вищих навчальних закладів усіх форм власності за напрямками (критеріями), які характеризують основну діяльність ВНЗ, а саме:
 1. Наукова та науково-технічна діяльність.
 2. Якість науково-педагогічного персоналу.
 3. Міжнародна діяльність.
 4. Студентська діяльність.
 5. Інформаційні ресурси та соціальна інфраструктура.
Учасники рейтингового конкурсу – вищі навчальні заклади післядипломної освіти подають показники діяльності за напрямками, які характеризують основну діяльність закладу післядипломної освіти, а саме:
 1. Навчально-методична, наукова та управлінська діяльність.
 2. Міжнародна діяльність.
 3. Презентація досягнень.
Учасникам рейтингового конкурсу – професійно-технічним закладам освіти Оргкомітет виставки представляє мережі закладів професійно-технічної освіти за галузевим спрямуванням:
 • Сфера послуг.
 • Агропромисловий комплекс.
 • Промисловість.
 • Будівництво.
 • Транспорт та зв’язок.
  УМОВИ УЧАСТІ У РЕЙТИНГОВОМУ ВИСТАВКОВОМУ КОНКУРСІ.             Для участі у рейтингововому конкурсі необхідно до 12 лютого 2016 року надіслати заповнені Форми №1, 2, 3 (для ВНЗ), №4 (для закладів післядипломної освіти), №5 (для професійно-технічних навчальних закладів) на e-mail: expo@vsvit.com.ua та на адресу: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, офіс 1107, м. Київ, 01042, Україна. Враховуючи специфіку окремих груп ВНЗ (охорони здоров’я, аграрних), заклади освіти заповнюють додатки №1, №2 до показників Форми №1.   II. ВІДЗНАЧЕННЯ СЕРТИФІКАТОМ «ЯКІСТЬ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ». Відповідно до міжнародного рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus вищі навчальні заклади удостоюються сертифікату якості наукових публікацій відповідно до показника індекса Гірша у Scopus (h-індекс) до 10 позиції (джерело: Проект Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus асоціації «УРАН» (http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html).   ІII. КОНКУРС З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ. Перелік тематичних номінацій:
 1. Міжнародна співпраця як невід’ємна складова інноваційного розвитку національної освіти та науки.
 2. Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у закладах освіти.
 3. Модернізація професійної освіти України.
 4. Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться в складних життєвих обставинах.
 5. Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства.
 6. Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час.
 7. Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти.
  УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ. Учасники виставки, які бажають взяти участь у конкурсі з номінацій, подають до 12 лютого 2016 року відповідну роботу. Матеріали обов’язково подаються у друкованому зшитому вигляді державною мовою на адресу: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, офіс 1107, м. Київ, 01042, Україна. Обсяг роботи – до 20 сторінок формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифта – 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,0). Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується назва номінації відповідно до інформаційного листа про конкурси та повна назва закладу освіти/підприємства, що подає матеріали. Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не повертаються. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. Оргкомітет запрошує до участі в конкурсах і заходах виставки навчальні заклади, наукові установи, управління/департаменти освіти, навчально-методичні та науково-методичні центри, міжнародні освітні агенції, асоціації, виробників і дистриб’юторів засобів навчання, програм, проектів та рішень для освіти.   Бажаємо творчих успіхів та перемог у конкурсах Сьомої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016»!   З ПИТАНЬ УЧАСТІ ЗВЕРТАЙТЕСЬ В ОРГКОМІТЕТ: Компанія «Виставковий Світ» вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07 Тел.моб.: +38 067 656-51-89 E-mail: expo@vsvit.com.ua Http:// www.vsosvita.com.ua