У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося спільне засідання Президії НАПН України та вченої ради університетуНапередодні Дня захисника України до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка завітали почесні гості, видатні учені, члени Президії Національної академії педагогічних наук України О.І. Ляшенко, С.О. Сисоєва, І.Д. Бех, а також президент НАПНУ, академік, доктор філософських наук, професор В.Г. Кремень.

Сьогодні освітяни відвідали один із структурних підрозділів ЛНУ імені Тараса Шевченка – Лисичанський педагогічний коледж, де відбулося спільне засідання Президії НАПН України та вченої ради університету.

Присутніх гостинно зустріла директор коледжу Г.М. Мінєнко, яка акцентувала увагу на важливій ролі візиту почесних науковців для розвитку освіти на Луганщині.

На початку заходу президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень нагородив медалями та почесними грамотами членів ученої ради нашого університету: Л.Ц. Ваховського, О.Л. Караман, В.Ф. Дреля, В.В. Лєснову, О.С. Меняйленка, Г.М. Мінєнко, Д.В. Ужченка, О.М. Цалапову та Я.І. Юрків.

Після урочистої церемонії нагородження з доповіддю виступив голова наглядової ради ЛНУ імені Тараса Шевченка В.С. Курило, який розказав про історію університету, головні досягнення його викладачів та студентів, а також перспективи подальшого розвитку.

З доповіддю «Реформування освіти на регіональному рівні» виступив директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Ю.В. Стецюк. У своєму виступі він розказав про те, що наша освіта конкурнтноспроможна, адже наші студенти та викладачі беруть участь у конкурсах різних рівнів: і регіональних, і всеукраїнських, і міжнародних.

Про модернізацію освіти в контексті цивілізаційних змін доповів президент НАПН України В.Г. Кремень. Він наголосив, що ми повинні змінити освіту, посилюючи деякі її функції, а також, що ще одним завданням освіти є виховання патріота своєї країни.

Член президії НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти О.І. Ляшенко виступив з доповіддю «Модернізація змісту освіти в Новій українській школі». Олександр Іванович Ляшенко зазначив, що у освіті має бути інтегрований курс,аби дитина бачила цілісну картину світу .

15 років на базі університету здійснює свою діяльність Науково-дослідний центр з проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України як структурний підрозділ Відділення загальної педагогіки та філософії освіти. Тому в рамках спільного засідання Президії НАПН України та вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося й спільне засідання Центру і Відділення.

З доповіддю «Про хід виконання науково-дослідної роботи за темою: «Соціалізація дітей і молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі» виступив ректор нашого університету С.В. Савченко. Він висловив щиру вдячність науковцям за візит до ЛНУ імені Тараса Шевченка, а також значний внесок у розвиток бібліотечного фонду, зокрема 250 примірників наукової, навчальної та навчально-методичної педагогічної літератури.

С.В. Савченко презентував результати науково-дослідної роботи «Соціалізація дітей і молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі» та презентував монографію «Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України». Так першою колективною працею науковців ЛНУ імені Тараса Шевченка став збірник наукових праць «Гібридна війна на сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції», виданий у 2017 році. Це дослідження має як соціальне, так і академічне значення, оскільки сприяє приверненню уваги всього світу до трагедії ХХІ століття, яку зазнала Україна внаслідок військової та інформаційної агресії Російської федерації.

Академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України С.О. Сисоєва виступила з доповіддю «Рух України до ЄС: експертний супровід забезпечення якості вищої освіти», а член Президії та Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України І.Д. Бех презентував доповідь «Духовно-моральна особистість як веління часу».

Директор Науково-дослідного центру з проблем соціальної педагогіки і соціальної роботи НАПН України О.Л. Караман розказала про діяльність Центру в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Так після вимушеної евакуації університету у 2014 році науковці сформулювали  нову тему наукового дослідження: «Соціалізація дітей і молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі». Його метою стало наукове обґрунтування, розробка та реалізація теоретичних, практичних і технологічних засад соціалізації дітей і молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі.

О.Л. Караман підсумувала, що багаторічний досвід взаємодії та інтеграції наукової діяльності Науково-дослідного центру на базі ЛНУ імені Тараса Шевченка і Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України свідчить про те, що такий досвід є доцільним і перспективним напрямом розвитку вітчизняної науки та соціальної практики.

Наприкінці заходу відбулися інтерв’ю з членами Президії НАПН України та членами Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, а також екскурсія Лисичанським педагогічним коледжем.