У РЕЗУЛЬТАТІ СПІВПРАЦІ ОСВІТЯН ТА БІЗНЕСУ РІВЕНЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ МАЄ СТАНОВИТИ НЕ НИЖЧЕ 80%: КОЛЕГІЯ МОН СХВАЛИЛА СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДО 2023 РОКУМОН визначило чотири ключові напрями, за якими відбуватиметься оновлення системи профтехосвіти впродовж наступних 3 років. Ідеться про побудову ефективної системи управління, посилення співпраці закладів із бізнесом, покращення змісту та якості такої освіти, а також її популяризації. Докладні завдання для реалізації реформи виписані в Стратегії розвитку професійно-технічної освіти. Сьогодні, 21 грудня 2020 року, колегія Міністерства освіти і науки схвалила цей документ.

«Глобалізаційні виклики, що постали перед сучасною системою освіти, вимагають нових рішень і від професійно-технічної освіти. Сьогодні основні тренди в бізнесі – це запровадження раціональних моделей споживання і виробництва, перехід на цифрову економіку, забезпечення можливостей для навчання людини впродовж життя. Наша Стратегія є відповіддю на цей запит. Вона допоможе системі стати конкурентоспроможною, задовольнити потреби ринку праці та потреби особистості в професійній реалізації», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Ідеї, закладені в Стратегії, деталізують завдання Концепції реформи «Сучасна професійно-технічна освіта» на період до 2027 року. Ці документи мають прискорити модернізацію системи, оновити її зміст.

Наразі Стратегія визначає основні проблеми сфери, цілі та завдання. У планах: посилення автономії закладів освіти, створення інформаційної системи управління освітою (EMIS), продовження розроблення стандартів професійно-технічної освіти на компетентнісній основі тощо.

Крім цього, в Стратегії закладені завдання, які мають посилити співпрацю бізнесу та профтехів через такі інструменти, як дуальна форми освіти, спільне створення освітніх програм та впровадження податкових пільг, інших економічних стимулів для роботодавців. Ще одним важливим завданням для стейкхолдерів профосвіти є популяризація галузі. Вона полягає в тому, щоб допомогти закладам побудувати сильний імідж та змінити ставлення українців до вступників, які обирають робітничі професії.

У документі Стратегії прописані чіткі показники виконання цілей. Наприклад, у результаті співпраці закладів та бізнесу рівень працевлаштування випускників має становити не нижче 80%.

Над створенням Стратегії працювала фахова робоча група.  До неї увійшли представники освітніх інституцій, наукових та громадських організацій, експерти бізнес-компаній та закладів професійно-технічної освіти.

«Завжди потрібно пам’ятати, що справжні та реальні зміни у сфері – це тривалий процес, але ми сподіваємося, що Стратегія стане фундаментом майбутнього успіху реформи професійно-технічної освіти. Це можливість зробити заклади професійно-технічної освіти місцем, де кожен може перетворити свій талант на справжню професію», –  додав Міністр Сергій Шкарлет.

Після доопрацювання з урахуванням висловлених пропозицій Стратегія розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 2023 року буде подана Кабінету Міністрів України на затвердження.

Нагадаємо, що бюджет для розвитку освіти і науки на 2021 рік становив майже 140 млрд грн.