Цифрова трансформація діяльності центрів кар’єриДепартамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації розпочинає реалізацію інноваційного освітнього проєкту на регіональному рівні за темою «Цифрова трансформація діяльності центрів кар’єри закладів П(ПТ)О». Проєкт реалізується відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2023 р. № 552, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 липня 2023 р. за № 1155/40211, з метою організації дистанційної роботи центрів кар’єри закладів професійної (професійно-технічної) освіти Луганської області, які тимчасово переміщені на території, підконтрольні українській владі, проведення ними професійної орієнтації, психологічного супроводу здобувачів освіти і педагогів, забезпечення розвитку особистісної і професійної кар’єри майбутніх фахівців.

Авторами ініціативи реалізації проєкту стали Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних науки України та Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області. Керівником проєкту визначено Людмилу Єршову, доктора педагогічних наук, професора, заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України.

Передбачається реалізація інноваційного освітнього проєкту, в якому будуть брати участь дев’ять закладів професійної (професійно-технічної) освіти Луганської області, протягом 2024-2026 років. Результатом має стати розроблення і впровадження в закладах П(ПТ)О передбаченої експериментом інформаційно-консультативної платформи центрів кар’єри, яка дасть змогу: активізувати профорієнтаційну діяльність центрів, вдосконалити їх комунікацію, обмін досвідом і збирання статистичних даних; забезпечити системність у здійсненні аналізу показників розвитку центрів, їх узагальнення та оприлюднення.

Розроблення змісту і методик професійної орієнтації та консультування з кар’єри різних категорій здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України сприятиме вирішенню низки завдань, важливих як для особистості, так і для держави.

Дбаємо про відновлення трудового потенціалу Луганщини задля її відбудови вже сьогодні.