Інноватика в сучасній освітіinovatika

Шановні колеги!

25-27 жовтня 2016 р. відбудеться Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та Четверта міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13).

Організатор: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Міжнародний Освітній Форум – професійний широкомасштабний захід педагогічних, наукових і технічних інновацій галузі освіти, який з 2009 року представляє в столиці України:

 • виставку вищих навчальних закладів і наукових установ, закладів післядипломної та неперервної освіти, обласних і міських управлінь (департаментів) освіти, професійно-технічних навчальних закладів і навчально-методичних центрів, загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладів освіти з 25 регіонів України;
 • виставку закордонних навчальних закладів, освітніх агенцій, міжнародних представництв і проектів із Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії, Канади, США, Великої Британії, Ізраїлю, Китаю, Франції та інших країн;
 • виставку виробників і постачальників сучасних засобів навчання, проектів, програм, видавництв, освітніх порталів, комп’ютерних комплексів, навчальних лабораторних приладів, новітніх соціальних систем з можливостями інтерактивної освіти та інших інноваційних рішень для впровадження в освітню практику;
 • науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, презентації, майстер-класи з актуальних питань і проблем галузі освіти за участю керівників, провідних науковців і фахівців Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, органів державної влади та управління, керівників підприємств, практичних працівників усіх ланок освіти, представників закордонних навчальних закладів, міжнародних представництв і освітніх агенцій;
 • конкурси для учасників: Національний конкурс «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» з упровадження електронного освітнього ресурсу в навчальну, наукову, інформаційну, управлінську та інші сфери діяльності та конкурси з тематичних номінацій з урочистим нагородженням переможців почесними нагородами та дипломами.
Офіційний сайт  Http://innovosvita.com.ua

З питань участі у форумі, конкурсах і заходах звертайтесь в ОРГКОМІТЕТ: Компанія «Виставковий Світ»

Адреса: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна

Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07

Тел.моб.: +38 067 656-51-89

E-mail: expo@vsvit.com.ua

Http://innovosvita.com.ua  

Шановні колеги!

25-27 жовтня в Київському Палаці дітей та юнацтва відбудеться Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2016» та Четверта Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu».

Організатор: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України (лист МОН України №1/11-10201 від 20.07.2015, лист НАПН України №2-7/220 від 24.07.2015).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Інноватика в сучасній освіті» з 2014 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку виставок, що проводяться в Україні.

Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» – найбільший представницький в Україні професійний форум освітніх, наукових і науково-технічних інновацій, який з 2009 року представляє досягнення національних і закордонних навчальних закладів; експозиції виробників і постачальників навчального обладнання та технічних засобів, інноваційних програм і рішень для освіти; науково-практичні конференції, семінари, презентації з актуальних проблем сучасного розвитку освіти.

Мета форуму – організація єдиного інформаційного простору для збагачення освітньої практики сучасними формами та досвідом інноваційної діяльності, презентації нових педагогічних технологій, інноваційних проектів, розширення міжнародного наукового та академічного співробітництва, залучення вітчизняних і закордонних представників, науковців, фахівців органів державної влади та управління, батьківської громадськості, соціальних партнерів до розвитку національної системи освіти, підвищення якості та ефективності навчального процесу, нових форм організації педагогічної діяльності для розвитку в молоді компетенцій, необхідних в умовах швидких змін у суспільстві та високої конкуренції.

Під час роботи форуму відбудуться презентації досягнень з упровадження інновацій в діяльність навчальних закладів та науково-практичні конференції, зокрема:

«Інновації у науковій співпраці студентів і викладачів Вінницького національного технічного університету – важливий фактор забезпечення якості вищої освіти». Презентацію проводить Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету.

«Застосування інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів навчання для підвищення якості підготовки військових фахівців». Презентацію проводять: Ткачук П.П., д.і.н., професор, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Слюсаренко А.В., к.і.н., заступник начальника з наукової роботи Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

«Науково-методичний та організаційний супровід транскордонної співпраці у системі освіти Чернівецької області». Презентацію проводить Білянін Г.І., к.пед.н., доцент, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

«Науково-методичний центр «Агроосвіта» – провайдер інновацій в освіті». Презентацію проводять: Іщенко Т.Д., к.пед.н., професор, в.о. директора державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»; Жуковська С.А., завідувач лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку». Керівники: Романенко М.І., д.філос.н., професор, ректор КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» та Найдьонова Л.А., д.психол.н., заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Академічні свободи, доброчесність, етика: теорія та практика». Проводять: Вяткіна Н.Б., к.філос.н., директор державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Семчук Н.І., к.філос.н., доцент, начальник відділу соціальної роботи і етики державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

Учасник форуму може подати на розгляд Оргкомітету одну тему конференції, семінару, круглого столу, майстер-класу, експертної дискусії, педагогічного коучингу, презентації авторських навчальних програм, відкритого уроку, дитячої дискусійної панелі і т.ін. (до 45 хв.) для внесення до програми роботи не пізніше 16.09.2016 р. Після вказаного терміну пропозиції не розглядаються. В інформації необхідно вказати: тему; чисельність слухачів; дані про доповідачів (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, але не більше 5 осіб); питання, що обговорюватимуться; цільову аудиторію (Додаток № 4). Після проведення заходу доповідачам надається відповідний Сертифікат.

 

КОНКУРСИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ:

 1. Уперше для вищих навчальних закладів, закладів післядипломної та неперервної освіти, наукових і навчально-методичних центрів відбудеться НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС «ВИДАТНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ В ОСВІТІ» в номінації «Електронний освітній ресурс».

Метою конкурсу є презентація найкращих досягнень у використанні електронного освітнього ресурсу як сучасного головного інструменту змістовного наповнення освітнього середовища, піднесення ефективності навчально-виховного процесу, наукових досліджень, організаційно-управлінської діяльності.

Учасник подає науково-практичні розробки з упровадження електронного освітнього ресурсу у навчальну, наукову, інформаційну, управлінську та інші сфери діяльності.

Умови участі:

Для участі в конкурсі до 23.09.2016 р. надсилаються супровідний лист, анотація розробки з відображенням новизни досягнень та конкурсна робота на цифрових носіях (CD, DVD, Flesh-носії) на адресу: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, офіс 1107, м. Київ, 01042, Україна.

Анотація подається обсягом до 5 сторінок у форматі *.doc (Microsoft Word), розмір шрифту – 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,0.

Переможці удостоюються Почесної нагороди Лауреат національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті». Керівник авторського колективу, науковий керівник роботи – переможець конкурсу удостоюється Почесного диплома лауреата.

 1. КОНКУРС З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ:
 2. Стандартизація вищої освіти в контексті реалізації інновацій Закону України «Про вищу освіту».
 3. Сучасні психолого-педагогічні технології інклюзивної освіти.
 4. Нові підходи до розвитку освітніх послуг в системі професійно-технічної освіти.
 5. Соціальне партнерство в контексті модернізації національної освіти.
 6. Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах.
 7. Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури.
 8. Інноваційні підходи до впровадження медіаосвітніх технологій для підвищення якості освітньої діяльності.
 9. Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та рішення для впровадження в освітню практику.
 10. Інноваційний проект «Сучасна школа – якою має бути? Ідеї, концепції, практика».

Переможці конкурсу удостоюються Почесного звання «Лауреат конкурсу» відповідних ступенів та нагороди.

Умови участі у конкурсі з тематичних номінацій.

Учасники форуму, які бажають взяти участь у конкурсі з номінацій, подають до 23.09.2016 р. відповідну роботу. Учасники колективних стендів подають роботи тільки в одній тематичній номінації. Матеріали обов’язково подаються у друкованому зшитому вигляді державною мовою на адресу: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, офіс 1107, м. Київ, 01042, Україна. Обсяг роботи – до 20 сторінок формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифта – 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,0). Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому обов’язково вказується назва номінації відповідно до інформаційного листа про конкурси та повна назва Учасника, що подає матеріали. Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Матеріали, подані на конкурс з номінацій, не повертаються. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

Оргкомітет запрошує до участі в конкурсах і заходах форуму навчальні заклади, наукові установи, департаменти освіти, наукові та навчально-методичні центри, міжнародні освітні агенції, асоціації, виробників і постачальників засобів навчання та навчального обладнання, програм, проектів і рішень для освіти.

Бажаємо творчих успіхів і перемог у конкурсах

Восьмого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті»!

 

З ПИТАНЬ УЧАСТІ ЗВЕРТАЙТЕСЬ В ОРГКОМІТЕТ:

Компанія «Виставковий Світ»

Адреса: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна

Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07

Тел.моб.: +38 067 656-51-89

E-mail: expo@vsvit.com.ua

Http://www.innovosvita.com.ua