Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації оголошує конкурсний відбір на посаду директора Марківського професійного агарного ліцею (смт Марківка Луганської області)У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, педагогічний стаж роботи та роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даному закладі освіти, не менше 3 років, вільно володіють державною мовою, мають організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Строк подання заяв з 28 травня 2019 року по 10 червня 2019 року до   17 год.30 хв. (включно).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають такі документи:

– письмову заяву про участь у конкурсі;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

– автобіографію;

– копії документів про освіту;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., №39, ст.1656)

– копію паспорта, засвідчену претендентом; 

– копію трудової книжки;

– довідку про наявність або відсутність судимості; 

– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

– проект програми розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально та підтверджуються шляхом пред’явлення їх оригіналів.

Документи подаються комісії за адресою: Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації (відділ ліцензування, атестації та роботи з персоналом),  вул. Вілєсова, 10, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, 93411.  

Телефон для довідок: (06452) 5-48-73.        

Директор Департаменту                                                          Ю. СТЕЦЮК

Наказ  128