Квітень2021


ЦИФРОВА ОСВІТАДержавний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, та Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898, визначають інформаційно-комунікаційну компетентність такою, що передбачає