Червень2024


Освітні можливості Луганщини: навчаймося, щоб повернутисяПредставляємо Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», який  забезпечує здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на денній та заочній формах навчання на основі базової середньої освіти (9 класів), повної загальної середньої освіти